רגעים של
השראה

עץ בסערה

תפקיד האומנות זה להוציא לפועל מה שכמוס,להביא את המופשט אל המורגש.
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

פרחים

האומנות זה כניסה עמוקה  לתוך המציאות:מציאות הפנימית של האדם-התודעה שלו -ומציאות החיצונית: לראות -את ה"עין סוף" בתוך ה"סוף". 
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

הדיוקן האחרון

האומנות זה לגלות בדברים החומרים ביותר את הניצוץ האלוקי.וזה קירוב לקדושה.זה לגלות "פנים חדשות" בכל דבר.
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

יום שישי

באומנות יש אמונה.
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

רגעים של
יצירה

רגעים של
הפתעה

התזמורת

באומנות יש את הכח להוציא מאיתנו את הטוב שגנוז בנו. 
מיכי יוספי

זכרון מצחיק

"האומנות יותר קרובה לרפואה מי האסתטיקה" אמר חכם סיני לפני אלפי שנים.
סשה אוקון