YB1_2015_copy_resize

הזדמנות של פעם בחיים

מספרים שמדי פעם היו מבחינים בו רוקד בחדר הציור שלו. הוא היה רוקד עם כן הציור שלו, מול הציור שזה עתה צייר. כך מספרים, אך כיאה לסיפורים, מעט מאוד אנשים האמינו שאכן היו דברים מעולם. והנה ביום יפה אחד של חודש מאי, הסדרנים היו עסוקים בהעמדת תצוגת ציו ...

YB1_2139_copy_resize

סיפור אמיתי

בהגיעי לתחנת הרכבת הקלה בראשיתו של רחוב יפו שאלתי עובר אורח היכן נמצא המודיעין של הרכבת. אחד הממתינים לרכבת הראה לי באצבעו חלון ראווה מזכוכית מחוספסת "נסה את מזלך כאן, זה חלק מהעירייה." הדלת היתה נעולה, היה צריך לצלצל בפעמון כמו בכניסה לבנק פרטי או לח ...